Fort XIII b

W pobliżu Arboretum położone są dwa forty dawnej Twierdzy Przemyśl; fort XIII b i fort San Rideau. Fort XIII b w 1996 roku włączono do Arboretum. W przyszłości będzie on przeznaczony pod kolekcje roślin rodzimego pochodzenia. W forcie prowadzone są prace porządkowe, adaptacyjne i nasadzenia roślin. Po ich ukończeniu fort będzie udostępniony dla zwiedzających.

Fort XIII b był pomocniczym międzypolowym fortem piechoty. Posiadał pięcioboczny narys, pełno profilowaną fosę, bronioną z 2 kaponier przeciwskokowych oraz pozycję piechoty na czole i barkach (części wału skierowanej w kierunku przedpola i bocznych odcinkach wału fortu).

Fort XIIIb  Fort XIIIb

 

W chwili obecnej obiekt jest w trakcie remontu i nie jest udostępniony do zwiedzania.