Konkursy

VII edycja Konkursu
Wybory Stracha Tradycyjnego
Arboretum Bolestraszyce 10 czerwca 2016

 

Parada strachów

Wybory stracha medalisty

Spotkanie z pszczelarzem

Posiłek

 

strach01

Na zwycięzców czekają nagrody - sadzonki krzewów i drzew.

Spotykamy się, w stodole, przy wejściu głównym w dniu 10 czerwca 2016 o godzinie 10:00

Wstęp wolny dla uczestników konkursu


 

 

16 marca 2016
Arboretum Bolestraszyce
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Międzyszkolny Konkurs i Konferencja – XIV Edycja

Międzyszkolny Wojewódzki Konkurs Światowy Dzień Wody 16 marca 2016 r.

Wody mórz i oceanów

rozstrzygnięty

 

Protokoły z posiedzeń komisji oceniających prace są dostępne tu: --->Link

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej programy artystyczne tu: --->Link

 


 

16 marca 2016
Arboretum Bolestraszyce
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Międzyszkolny Konkurs i Konferencja – XIV Edycja

Wody mórz i oceanów

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIV obchodach Światowego Dnia Wody w Przemyślu.

Odległość z Przemyśla nad wybrzeże Morza Bałtyckiego w prostej linii wynosi około 560 km. To daleko, ale płynąca przez Przemyśl rzeka San nieustająco doprowadza wody do morza. Po drodze, w swoim dorzeczu, zbiera cały ładunek, którym obarczamy nasze potoki rzeczki i rzeki. Jak z takim ciężarem radzi sobie Morze Bałtyckie które przecież odbiera wody z około 250 rzek północnej Europy?

Dzieci i młodzież, zachęcamy do twórczej wypowiedzi w konkursach:

  • Praca pisemna
  • Praca plastyczna
  • Fotografia lub praca multimedialna
  • Wiersz, piosenka, inscenizacja teatralna

 

Prace pisemne, plastyczne, fotografie, zgłoszenia o przygotowanym programie artystycznym (z podaniem autora, rodzaju prezentacji, czasu trwania, liczby aktorów), prosimy nadsyłać do 5 marca 2016 r. na nasz adres:

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 37-700 Przemyśl,
skr. poczt. 471, tel/fax 67 16 425; e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nadesłane prace wezmą udział w konkursach, a programy artystyczne i nagrodzone prace plastyczne zostaną zaprezentowane na Konferencji.

Regulamin konkursu do pobrania Link–>Regulamin 2016

Konferencja odbędzie się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, rozpoczęcie o godzinie 900 w dniu 16 marca 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do udziału w Konkursach i Konferencji. Osoby przystępujące do Konkursu obowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie internetowej www.bolestraszyce.com

 

 

 

Światowy Dzień Wody

25 marca 2015
Arboretum Bolestraszyce
Centrum Kulturalne w Przemyślu

Międzyszkolny Konkurs i Konferencja – XIII Edycja

Przepióreczki śpiewanie, deszczu zwiastowanie
Obserwacja zjawisk przyrodniczych, dawniej i współcześnie, pomocna do prognozowania pogody

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIII obchodach Światowego Dnia Wody w Przemyślu.
Telewizja, radio, internet podają kilka razy dziennie informacje o czekającej nas pogodzie. Służby meteorologiczne mają obowiązek informowania o nadchodzących kryzysach i katastrofach. Czy bez takiej pomocy potrafilibyśmy przewidzieć przebieg pogody w bliższej czy dalszej przeszłości? Czy umielibyśmy powiązać własne obserwacje z następującymi po sobie zdarzeniami przyrodniczymi? A jak kiedyś radzono sobie z prognozowaniem pogody? Czy w Światowym Dniu Wody wypada rozmawiać o pogodzie ?

Dzieci i młodzież, zachęcamy do twórczej wypowiedzi w konkursach:
*Praca pisemna
*Praca plastyczna (plakat)
*Fotografia
*Praca multimedialna
*Wiersz, piosenka, inscenizacja teatralna


Prace pisemne, plastyczne, fotografie, zgłoszenia o przygotowanym programie artystycznym (z podaniem autora, rodzaju prezentacji, czasu trwania, liczby aktorów), prosimy nadsyłać do 10 marca 2015 r. na nasz adres:
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 37-700 Przemyśl,
skr. poczt. 471, tel/fax 67 16 425; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nadesłane prace wezmą udział w konkursach, a programy artystyczne i nagrodzone prace plastyczne zostaną zaprezentowane na Konferencji.
Konferencja odbędzie się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, rozpoczęcie o godzinie 9.00 w dniu 25 marca 2015 r.
Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do udziału w Konkursach i Konferencji.

Osoby przystępujące do Konkursu obowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie internetowej www.bolestraszyce.com.

Regulamin Konkursu >>

 


 

 

Światowy Dzień Wody

25 marca 2015
Arboretum Bolestraszyce
Centrum Kulturalne w Przemyślu

 

 

Międzyszkolny Wojewódzki Konkurs Światowy Dzień Wody 25 marca 2015 r.
Przepióreczki śpiewanie, deszczu zwiastowanie


Protokół z dnia 17.03.2015 r. z posiedzenia Komisji Oceniającej Prace Pisemne nadesłane na konkurs   --->link

Protokół z dnia 12.03.2015 r. z posiedzenia Komisji Oceniającej Prace Plastyczne nadesłane na konkurs   --->link

Protokół z dnia 20.03.2015r. z posiedzenia Komisji Oceniającej Prace Multimedialne i Fotograficzne nadesłane na konkurs  --->link


 

Warsztaty szkolne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
Przemyśl luty / marzec 2015rok
Światowy Dzień Wody 25 marca 2015 „Przepióreczki śpiewanie, deszczu zwiastowanie”


Szanowni Państwo!
Arboretum i Zakład Fizjografii już po raz 13 planuje zorganizowanie obchodów
Światowego Dnia Wody w Przemyślu w dniu 25 marca 2015 r.
Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, że już po raz szósty Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Krakowie i Przemyślu zamierza, dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych naszego regionu, przeprowadzić warsztaty szkolne.
Prowadzącymi warsztaty będą pracownicy RZGW, profesjonalnie zajmujący się
problematyką zrównoważonego gospodarowania wodą. W warsztatach wzięło już udział
około 3 500 uczniów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji Warsztatów Szkolnych organizowanych
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Przemyślu.

Podobnie jak w latach poprzednich warsztaty będą odbywały się w salach lekcyjnych na
terenie szkół. Czas trwania warsztatów wyniesie dwie godziny lekcyjne. Warsztaty odbędą się
pod koniec lutego i w pierwszej połowie marca. Dokładna data i wszystkie szczegóły zostaną
indywidualnie ustalone ze zgłaszającymi się nauczycielami. Udział w warsztatach będzie
zależał od kolejności nadsyłanych zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia udziału uczniów, którzy
w latach poprzednich brali udział w warsztatach, uprzejmie prosimy o wybór tematów.

Tematy warsztatów:
1. Znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka
2. Zasoby wodne
3. Znaczenie doliny rzecznej
4. Degradacja wód
5. Uzdatnianie wody
6. Zanieczyszczanie wód i ich oczyszczanie

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń pocztą e-mail, listownie lub telefonicznie do 30 stycznia 2015
roku na adres:
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
37-700 Przemyśl
Skr. poczt. 471
Telefon: 16 671 64 25, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , kontakt: Ewa Antoniewska

W zgłoszeniu prosimy o podanie informacji wymienionych na tej stronie: ---->Link 

Światowy Dzień Wody

25 marca 2015
Arboretum Bolestraszyce
Centrum Kulturalne w Przemyślu

 

 

Międzyszkolny Konkurs i Konferencja – XIII Edycja

Przepióreczki śpiewanie, deszczu zwiastowanie
Obserwacja zjawisk przyrodniczych, dawniej i współcześnie, pomocna do prognozowania pogody

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIII obchodach Światowego Dnia Wody w Przemyślu.
Telewizja, radio, internet podają kilka razy dziennie informacje o czekającej nas pogodzie. Służby meteorologiczne mają obowiązek informowania o nadchodzących kryzysach i katastrofach. Czy bez takiej pomocy potrafilibyśmy przewidzieć przebieg pogody w bliższej czy dalszej przeszłości? Czy umielibyśmy powiązać własne obserwacje z następującymi po sobie zdarzeniami przyrodniczymi? A jak kiedyś radzono sobie z prognozowaniem pogody? Czy w Światowym Dniu Wody wypada rozmawiać o pogodzie ?

Dzieci i młodzież, zachęcamy do twórczej wypowiedzi w konkursach:
*Praca pisemna
*Praca plastyczna (plakat)
*Fotografia
*Praca multimedialna
*Wiersz, piosenka, inscenizacja teatralna


Prace pisemne, plastyczne, fotografie, zgłoszenia o przygotowanym programie artystycznym (z podaniem autora, rodzaju prezentacji, czasu trwania, liczby aktorów), prosimy nadsyłać do 10 marca 2015 r. na nasz adres:
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 37-700 Przemyśl,
skr. poczt. 471, tel/fax 67 16 425; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nadesłane prace wezmą udział w konkursach, a programy artystyczne i nagrodzone prace plastyczne zostaną zaprezentowane na Konferencji.
Konferencja odbędzie się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, rozpoczęcie o godzinie 9.00 w dniu 25 marca 2015 r.
Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do udziału w Konkursach i Konferencji.

Osoby przystępujące do Konkursu obowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu:

Regulamin Konkursu >>