Muzeum Przyrodnicze

Ptaki drapieżne  Przykładowe karmniki i poidła dla ptaków  Ptaki żyjące nad Morzem Bałtyckim

Muzeum Przyrodnicze mieści się na parterze dworu. Obecna ekspozycja pod tytułem "Chrońmy ptaki" prezentuje gatunki rodzime, gniazdujące na terenie naszego kraju. Wystawa składa się z kilku działów. Przedstawia m.in. stopień zagrożenia niektórych gatunków w skali Polski, uwzględnia podział pod względem zasiedlanych środowisk: ptaki lasów liściastych, iglastych, pól i zagajników, ptaki wód śródlądowych i mórz. Prezentowane są również ptaki łowne oraz ptaki Arboretum. Barwna plansza ukazuje bogactwo ptaków żyjących w ogrodzie. Wystawa przedstawia również praktyczne sposoby ochrony ptaków poprzez pokazanie przykładowych karmników, poideł i budek lęgowych. Na wystawę oprócz eksponatów składają się również rysunki Władysława Siwka - wybitnego rysownika naturalisty. Dużo uwagi poświęcono praktycznym sposobom ochrony ptaków. Warto zwrócić uwagę, że większość prezentowanych eksponatów pochodzi ze starych kolekcji, obecnie na wystawach prezentuje się barwne fotografie ptaków. Preparuje się jedynie ptaki padłe w sposób naturalny lub też zabite przez samochody, porażone prądem elektrycznym itp.

Wystawa ornitologiczna została przygotowana przez Arboretum.
Arboretum prowadzi stałą współpracę z Muzeum Przyrodniczym Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie.


Wystawy stałe prezentowane w Muzeum Przyrodniczym:

  • Wystawa przyrodniczo - historyczna XXX lat Arboretum Bolestraszyce - wystawa fotograficzna,
  • Chrońmy ptaki - wystawa ornitologiczna,
  • Wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów drzew i krzewów, skamielin (czynne w dni robocze w godz. 9-15),
  • Wystawa motyli nocnych z Pogórza Przemyskiego (czynne w dni robocze w godz. 9-15),
  • Drzewa, ogrody, dwory - wystawa fotograficzna,
  • Drzewa - pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej. Teka rysunków Aleksandry Wachniewskiej (czynne w dni robocze w godz. 9-15),
  • Wystawa owoców i nasion (czynne w dni robocze w godz. 9-15)

Wejście do dworu od strony Muzeum Przyrodniczego