Nazwy alei w Arboretum

Drogi przyrodnicze zasłużonych badaczy flory, ludzi kultury i nauki Ziemi Przemyskiej i Polski

Stanisław Batko (1904-1975) - botanik-florysta, przyczynił się do poznania flory leśnej Ziemi Przemyskiej w pierwszej połowie XX w.

Bolesław Kotula (1849-1895) - botanik, zasłużony badacz flory okolic Przemyśla i Tatr w drugiej połowie XIX w.

Piotr Michałowski (1800-1855) - malarz batalistyczny, wybitny przedstawiciel polskiego romantyzmu, szef uzbrojenia armii w Powstaniu Listopadowym; wraz z żoną Julią z Ostrowskich właściciele Bolestraszyc w połowie XIX w.

Julian Olszak (1917-1991) - zasłużony nauczyciel i badacz polskiej literatury, związany emocjonalnie z Ziemią Przemyską.


Jan Gwalbert Pawlikowski (1860-1939) z Medyki, pionier ochrony przyrody w Polsce.

Franciszek Persowski (1895-1980) - historyk, badacz dziejów Ziemi Przemyskiej. Długoletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Władysław Szafer (1886-1970) - wybitny botanik i społecznik, zasłużony badacz i działacz na polu ochrony przyrody, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, założyciel i dyrektor Instytutu Botaniki PAN, obecnie noszącego jego imię.

Tadeusz Trella (1885-1940) - entomolog, zasłużony badacz fauny owadów okolic Przemyśla, członek Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, profesor biologii w pierwszym Gimnazjum w Przemyślu.

Włodzimierz Seneta (1923-2003)- wybitny Polski dendrolog, autor wielu prac z zakresu dendrologii, wieloletni wykładowca na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.