Parki Podkarpacia

W Arboretum w Bolestraszycach działa Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych, który zajmuje się głównie inwentaryzacją zabytkowych założeń ogrodowych, parków na terenie województwa Podkarpackiego. W ramach swojej działalności Ośrodek opracowuje projekty renowacji i adaptacji zabytkowych parków i ogrodów.

Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń opracował dokumentację dotyczącą m.in.

  • Zabytkowego Parku w Łopuszce - Małej Wykonano inwentaryzację dendrologiczną zawierającą: skład gatunkowy, proponowane pomniki przyrody, dokumentację fotograficzną.
  • Zespołu Pałacowo-Parkowego Bakończyce -Przemyśl - Wykonano inwentaryzację dendrologiczną - proponowane pomniki przyrody, drzewa do usunięcia, do pielęgnacji, dokumentacja fotograficzna oraz opracowano projekt gospodarki drzewostanem
  • Zespołu Pałacowo - Ogrodowego w Weryni - Przygotowano inwentaryzację dendrologiczną wraz z planem nasadzeń, doborem i wykazem gatunków, wykonaną na podstawie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500.
  • Zespołu Pałacowo - Ogrodowego w Iwoniczu Wsi - Przygotowano inwentaryzację dendrologiczną wraz z planem nasadzeń drzew i krzewów, doborem i wykazem gatunków
  • Ogrody Karmelitów w Przemyślu. Wykonano inwentaryzację, rekonstrukcję i projekt.

Werynia

Werynia  Werynia  Werynia

Iwonicz Wieś

Iwonicz Wieś  Iwonicz Wieś  Iwonicz Wieś

Łopuszka Mała

Łopuszka Mała  Łopuszka Mała