Plan Arboretum

Plan Arboretum w Bolestraszycach

ARBORETUM BOLESTRASZYCE
Plan przestrzenny; granice, układ drogowy i wodny, położenie  budynków - ważniejsze stanowiska roślin według przewodnika od 1 do 65 oznaczone na planie oraz główne kierunki zwiedzania. Projekt, realizacja i opracowanie topograficzne Jerzy Piórecki.

Taras dolny - Kotlina Sandomierska


1. Brama turystyczna letnia nr1
2. Byliniarnia
3. Drzewa i krzewy szpilkowe
4. Ogród sensualny
5. Skalniak
6. Narodowa kolekcja irysów z grupy Laevigatae
7. Trawy
8. Duży staw
9. Błonie
10. Labirynt
11. Polana pod świerkami i skupienie lilaków nad rowem
12. Legenda trzech braci
13. Aleja z cypryśnika błotnego
14. Pnie czarnego dębu
15. Rośliny użytkowe
16. Mokra łąka
17. Biała pani
18. Niwa azaliowa. Konik polski
19. Koliba huculska
20. Średni staw
21. Rośliny wodne i bagienne
22. Wrzosowisko
23. Łąka sarnia i lasek z topoli osiki
24. Mały staw - rośliny wodne i bagienne
25. Kwietna łąka - lasek robiniowy
26. Na rozdrożu
27. Trzy topole
28. W mateczniku

 

Taras górny - Bezleśne Przykarpackie - Pogórze Lessowe


35. Pod lipami
36. Na rozstaju
37. Promenada
38. Kościółek
39. Zamczysko
40. Pod wielką Ksienią
41. Mała oficyna
42. Polana zamkowa
43. Kolekcja magnolii
44. Droga główna przy pergoli i małej oficynie
45. Pergola i kolekcja iglaków
46. Zaścianek. Peonie krzewiaste
47. Treliaż
48. Dawny sad
49. Fronton dworu
50. Dwór - muzeum przyrodnicze
51. Przed dworem
52. Gazon duży i podjazd pod dwór
53. Jurkowy mur
54. Oficyna duża
55. Przed oficyną i dworem
56. Skalniak
57. Szklarnia i zagroda ogrodowa
58. Szpaler cisowy
59. Ptaszarnia
60. Niwa pomologiczna
61. Kapliczka na rozdrożu
62. Szkółki gruntowe
63. Aleja jesionowo-klonowa
64. Fort XIII b
65. Fort XIII - Osłona Sanu San Rideau