Przetarg - paliwa

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW  I MASZYN SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ARBORETUM I ZAKŁADU FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH SYSTEMIE ROZLICZEŃ BEZGOTÓWKOWYCH W ROKU 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pobierz >>

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  pobierz >>


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ pobierz >>