Rytmy Przyrody

Projekt  "Rytmy przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszycach."

alt

Od 1 sierpnia 2013 r Arboretum w Bolestraszycach rozpoczęło realizację projektu "Rytmy przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszycach."

Projekt jest realizowany wspólnie z partnerem słowackim, którym jest Vihorlatská hvezdáreň w Humennem.

 

Cel główny realizacji projektu:

Rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki przyrodniczej poprzez stworzenie nowych, innowacyjnych produktów turystycznych w Arboretum w Bolestraszycach wraz z budową niezbędnej dla tych produktów infrastruktury.

Cele bezpośrednie:

  • Zwiększenie ruchu turystycznego i wydłużenie sezonu turystycznego. Promocja walorów turystycznych obszarów pogranicza oraz promowanie współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki, ekologii i edukacji. Przygotowanie nowych, innowacyjnych produktów turystycznych związanych z turystyką przyrodniczą.
  • Wymiana doświadczeń oraz wiedzy parterów dziedzinach związanych z fizjografią oraz astronomią  turystyką, edukacją, rekreacją oraz związanymi z nimi usługami i biznesem. Poznawanie wzajemne partnerów i rozwój współpracy transgranicznej. Informowanie mieszkańców regionu i turystów o problemie zanieczyszczenia nadmiernym sztucznym światłem oraz promowanie rozwiązań chroniących środowisko przed tym typem zanieczyszczenia- budowa przykładowych ogrodów promujących dobre rozwiązania w tej dziedzinie.
  • Rozbudowa infrastruktury służącej nowym produktom turystyki przyrodniczej edukacyjnej - budowa tarasu do obserwacji przyrodniczych, oraz rozbudowa ogrodu sensualnego dla osób niewidomych o nowe atrakcje, między innymi budowa pierwszego w Polsce tyfloplanetarium (planetarium dotykowego). Wyposażenie Arboretum w Bolestraszycach w sprzęt do prowadzenia edukacji ekologicznej i astronomicznej. Budowa stacji monitorującej stan środowiska naturalnego, w tym nocnego nieba.

 

alt