Oferta

Zapraszamy w dniu 20 lipca (sobota) na wernisaż

Zapraszamy  w dniu 20 lipca 2019 r., godz. 17.00
Wernisaże wystaw:
– XVII Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum 2019”
– Piotr Betlej. „Obserwacje”
– Helena Jacyno. „Malarstwo”
– IX Festiwal Ogrodowy 2019 – prezentacja ogrodów pokazowych

 

Polub albo udostępnij:

Opublikowano:Lipiec 18, 2019

Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane w Cisowej

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Cisowej „Rozebranie budynku owczarni, budowa ogrodzenia oraz montaż monitoringu hybrydowego na terenie Arboretum w Cisowej” w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach”

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020 „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach” Nr RPPK.04.05.00-18-0006/18

Poniżej dokumenty do pobrania:

01 Ogłoszenie o zamówieniu

02 SIWZ

03 – Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

04 – Dokumentacja rozbiórka budynków owczarni

05 – Dokumentacja ogrodzenie

06 – Przedmiar budowa ogrodzenia

07 – Przedmiar monitoring Arboretum Cisowa

08 – Przedmiar rozbiórka budynków Owczarni

09 – STWiOR – rozbiórka budynków owczarni

10 – STWiOR budowa ogrodzenia

Informacja o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej

Pytania i odpowiedzi Nr 1

Pytania i odpowiedzi Nr 2

Informacja z wizji lokalnej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Polub albo udostępnij:

Opublikowano:Lipiec 16, 2019

Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane w Bolestraszycach II

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach „Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa oświetlenia parkowego i monitoringu na terenie Arboretum Zakład Fizjografii w Bolestraszycach – Etap I” w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach”

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020 „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach” Nr RPPK.04.05.00-18-0006/18

Poniżej dokumenty do pobrania:

01 – Ogłoszenie o zamówieniu

02 – SIWZ

03 – Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

04 – PBudowlany Alejki Cz.1

05 – PBudowlany Alejki Cz. 2

06 – PBudowlany Alejki Cz. 3

07 – PBudowlany Aleji Cz. 4

08 – PWykonawczy Alejki

09 -STWiOR Alejki cz. 1

10 – STWiOR Alejki cz. 2

11 – Dokumentacja monitoring

12 – Predmiary robót

Pytania i odpowiedzi Nr 1 oraz zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi Nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Polub albo udostępnij:

Opublikowano:Lipiec 4, 2019

Wystawy czasowe w lipcu. Galeria u Piotra Michałowskiego

Zapraszamy w lipcu do obejrzenia wystaw czasowych w Galerii u Piotra Michałowskiego

– Piotr Betlej. „Obserwacje”

– Helena Jacyno. „Malarstwo”

(więcej…)

Polub albo udostępnij:

Opublikowano:Lipiec 3, 2019

Konferencja -Wszechświat na dłoni

W dniach 12-13 czerwca 2019 r. w Arboretum Bolestraszyce w Domu z Kalwarii Pacławskiej odbyła się konferencja pt. „Wszechświat na dłoni” w ramach realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja. (więcej…)

Polub albo udostępnij:

Opublikowano:Czerwiec 25, 2019

Noc Świętojańska w Arboretum. 22 czerwca 2019 r.

22 czerwca 2019 r. Noc Świętojańska w Arboretum w Bolestraszycach

godz .17.00 wernisaż wystaw:

-„LAB-ORO”. Międzynarodowy Plener Ceramiczny. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

– „Zemplínska karička”. Wystawa prac artystów słowackich zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury i Oświaty w Sninie

godz. 21.00

– występ pn. „Tyle jest gwiazd” w  wykonaniu  Lwowskiego Kabaretu Artystycznego Czwarta rano.

Zapraszamy

 

Polub albo udostępnij:

Opublikowano:Czerwiec 12, 2019

RSS
Facebook
GOOGLE
YouTube