Szkoła Podstawowa

OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Propozycje tematów zajęć:

Jak przyroda budzi się ze snu zimowego (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: IV-V. Uczestnicy zajęć poznają pierwsze wiosenne rośliny oraz kształcą praktyczne umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

Życie płciowe roślin: kwiat, sposoby zapylania (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-VIII. W trakcie zajęć uczniowie poznaję budową i funkcje poszczególnych elementów kwiatu, rozpoznają różne typy kwiatostanów, a także kształcą umiejętności plastyczne.

Poznajmy rodzime gatunki drzew liściastych (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. W trakcie zajęć uczniowie poznają krajowe gatunki drzew liściastych. Uczą się rozpoznawać poznane gatunki na podstawie skonstruowanych kluczy do oznaczania. Poznają cechy charakterystyczne pozwalające rozróżnić poszczególne gatunki drzew.

Poznajmy żywe skamieniałości epok minionych: metasekwoję chińską i miłorzęba dwuklapowego i inne gatunki (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi przedstawicielami epok minionych flory azjatyckiej. Uczniowie poznają biologię i znaczenie metasekwoji chińskiej, miłorzęba i innych gatunków.

Jak rośliny przystosowały się do środowiska życia (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczniowie poznają budowę morfologiczną i wynikające z niej przystosowania organizmów roślinnych do życia w różnych środowiskach, poznają także wybrane gatunki wodne, bagienne, sukulenty, rośliny kserotermiczne. Uczniowie porównują również budowę roślin wodnych i lądowych.

Poznajmy paprocie ich budowę oraz gatunki chronione (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają wybrane gatunki paproci zgromadzonych w kolekcjach Arboretum. Szczególną uwagę zwraca się na gatunki chronione w Polsce. Uczniowie poznają również budowę morfologiczna i środowisko życia poznanych roślin.

Rośliny wodne, bagienne i ich środowisko (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami z kolekcji roślin wodnych i bagiennych oraz z ich środowiskiem życia. Szczególną uwagę w trakcie zajęć zwraca się na gatunki objęte ochroną w Polsce.

Jak przyroda przygotowuje się do zimy (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: IX-X. Uczestnicy zajęć poprzez zabawę kształcą umiejętność obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią oraz określają, w jaki sposób do zimy przygotowują się ludzie, zwierzęta i rośliny.

Jesienne dary ogrodu: owoce i nasiona ( 2 godz.).
Termin realizacji zajęć: IX-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z bogactwem i różnorodnością owoców i nasion roślin rosnących w Arboretum. Uczniowie poznają budowę oraz sposoby rozsiewania różnych owoców i nasion oraz ćwiczą umiejętności manualne i plastyczne.

Poznajmy krajowe gatunki iglaste (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: przez cały rok. Uczestnicy zajęć poznają popularne krajowe gatunki drzew i krzewów iglastych. Poznają cechy charakterystyczne budowy morfologicznej, znaczenie i biologię oraz uczą się rozpoznawać poznane rośliny w terenie.

Kolekcja roślin szklarniowych (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczniowie poznają w trakcie zajęć wybrane gatunki roślin szklarniowych m.in. rośliny użytkowe i pnącza.

Polska Czerwona Księga Roślin – ochrona dziedzictwa przyrodniczego (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają pojęcia: gatunek, ochrona całkowita i częściowa. Poznają wybrane gatunki roślin rosnących w Arboretum oraz różne sposoby ochrony gatunkowej.

RSS
Facebook
GOOGLE
YouTube