Szkoła Średnia

OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁA ŚREDNIA

 

Propozycje tematów zajęć:

Poznajmy rodzime gatunki drzew liściastych (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. W trakcie zajęć uczniowie poznają krajowe gatunki drzew liściastych. Uczą się rozpoznawać poznane gatunki na podstawie skonstruowanych kluczy do oznaczania. Poznają cechy charakterystyczne pozwalające rozróżnić poszczególne gatunki drzew.

Poznajmy żywe skamieniałości epok minionych: metasekwoję chińską i miłorzęba dwuklapowego i inne gatunki roślin  (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami flory azjatyckiej. Uczniowie poznają biologię i znaczenie metasekwoji chińskiej, miłorzęba i innych gatunków azjatyckich.

Jak rośliny przystosowały się do środowiska życia (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczniowie poznają budowę morfologiczną i wynikające z niej przystosowania organizmów roślinnych do życia w różnych środowiskach. Uczniowie poznają również wybrane gatunki wodne, bagienne, sukulenty, rośliny kserotermiczne oraz porównują budowę roślin wodnych i lądowych.

Poznajmy paprocie ich budowę oraz gatunki chronione (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają wybrane gatunki paproci zgromadzonych w kolekcjach Arboretum. Szczególną uwagę zwraca się na gatunki chronione w Polsce. Uczniowie poznają również budowę morfologiczna i środowisko życia poznanych roślin.

Rośliny wodne, bagienne i ich środowisko (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami z kolekcji roślin wodnych i bagiennych oraz z ich środowiskiem życia. Szczególną uwagę w trakcie zajęć zwraca się na gatunki objęte ochroną w Polsce.

Kolekcja dendrologiczna Arboretum-wybrane gatunki flory amerykańskiej i azjatyckiej (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczniowie poznają wybrane gatunki dendroflory amerykańskiej i azjatyckiej.

Gatunki drzewiaste obcego pochodzenia zadomowione na obszarze Polski (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają wybrane gatunki flory obcej (m.in. robinia akacjowa, dąb czerwony, wejmutka, sosna czarna daglezja, orzech czarny, kasztanowiec zwyczajny) zadomowione na terenie Polski. Określają znaczenie gatunków obcych we florze rodzimej.

Polska Czerwona Księga Roślin – ochrona dziedzictwa przyrodniczego (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają pojęcia: gatunek, ochrona całkowita i częściowa. Poznają wybrane gatunki rosnące w Arboretum i zamieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

Poznajmy krajowe gatunki iglaste (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają popularne krajowe gatunki drzew i krzewów iglastych. Określają cechy charakterystyczne budowy morfologicznej, znaczenie i biologię oraz uczą się rozpoznawać poznane rośliny w terenie. Uczniowie układają proste klucze do oznaczania poznanych gatunków.

RSS
Facebook
GOOGLE
YouTube