O nas

Arboretum wejście

Arboretum wejście do ogrodu

 

Arboretum – mianem tym określa się wyodrębniony obszar, na którym uprawiane są drzewa, krzewy i krzewinki dla celów naukowych i hodowlanych. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa arbor- drzewo.

 

Muzeum przyrodnicze

Muzeum wejście
 
Muzeum Przyrodnicze mieści się na parterze dworu. Obecna ekspozycja pod tytułem „Chrońmy ptaki” prezentuje gatunki rodzime, gniazdujące na terenie naszego kraju. Wystawa składa się z kilku działów.

 

Ogród sensualny

Ogród sensualny

Ogród sensualny w budowie

 
Ogród Dydaktyczny dla osób niepełnosprawnych zwany Ogrodem Sensualnym (sensualny, czyli odbierany za pomocą zmysłów) został wybudowany na terenie Arboretum w 2007 r.

 

Wernisaż wystaw: Piotra Betleja wystawa pt. „Obserwacje” oraz Heleny Jacyno wystawa pt. „Malarstwo”

W dniu 20 lipca 2019 r. odbył się wernisaż wystaw: Piotra Betleja wystawa pt. „Obserwacje” oraz Heleny Jacyno wystawa pt. „Malarstwo”

(więcej…)

Opublikowano:Lipiec 25, 2019

Otwarcie i prezentacja ogrodów pokazowych „IX Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach”.

Otwarcie i prezentacja ogrodów pokazowych „IX Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach”.

(więcej…)

Opublikowano:Lipiec 25, 2019

Rycerze w ogrodzie. Zapraszamy 28 lipca 2019 r.

Rycerze w ogrodzie. Wspomnienie zamku w Bolestraszycach. Zapraszamy w dniu 28 lipca 2019 r. (niedziela).

Opublikowano:Lipiec 23, 2019

Zapraszamy w dniu 20 lipca (sobota) na wernisaż

Zapraszamy  w dniu 20 lipca 2019 r., godz. 17.00
Wernisaże wystaw:
– XVII Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum 2019”
– Piotr Betlej. „Obserwacje”
– Helena Jacyno. „Malarstwo”
– IX Festiwal Ogrodowy 2019 – prezentacja ogrodów pokazowych

 

Opublikowano:Lipiec 18, 2019

Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane w Cisowej

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Cisowej „Rozebranie budynku owczarni, budowa ogrodzenia oraz montaż monitoringu hybrydowego na terenie Arboretum w Cisowej” w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach”

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020 „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach” Nr RPPK.04.05.00-18-0006/18

Poniżej dokumenty do pobrania:

01 Ogłoszenie o zamówieniu

02 SIWZ

03 – Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

04 – Dokumentacja rozbiórka budynków owczarni

05 – Dokumentacja ogrodzenie

06 – Przedmiar budowa ogrodzenia

07 – Przedmiar monitoring Arboretum Cisowa

08 – Przedmiar rozbiórka budynków Owczarni

09 – STWiOR – rozbiórka budynków owczarni

10 – STWiOR budowa ogrodzenia

Informacja o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej

Pytania i odpowiedzi Nr 1

Pytania i odpowiedzi Nr 2

Informacja z wizji lokalnej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowano:Lipiec 16, 2019

Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane w Bolestraszycach II

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach „Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa oświetlenia parkowego i monitoringu na terenie Arboretum Zakład Fizjografii w Bolestraszycach – Etap I” w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach”

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020 „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach” Nr RPPK.04.05.00-18-0006/18

Poniżej dokumenty do pobrania:

01 – Ogłoszenie o zamówieniu

02 – SIWZ

03 – Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

04 – PBudowlany Alejki Cz.1

05 – PBudowlany Alejki Cz. 2

06 – PBudowlany Alejki Cz. 3

07 – PBudowlany Aleji Cz. 4

08 – PWykonawczy Alejki

09 -STWiOR Alejki cz. 1

10 – STWiOR Alejki cz. 2

11 – Dokumentacja monitoring

12 – Predmiary robót

Pytania i odpowiedzi Nr 1 oraz zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi Nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowano:Lipiec 4, 2019

RSS
Facebook
GOOGLE
YouTube