Przetarg – „Domy z kulturą”

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach ogłasza przetarg.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz wykończeniowych w ramach projektu pn. Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce.

Ogłoszenie zamówienia BIP –> link
SIWZ -> link

Przetarg domy z kulturą – modyfikacja ogłoszenia  i  zawiadomienie  o zmianie  treści  SIWZ

3) Zmiana siwz nr 2 –>zmiana siwz nr 2 (strona internetowa i tablica ogłoszeń)- 18.10.2017

2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z datą 18.10 –>ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.10.2017

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z data 17.10 –>ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.10.2017

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach ogłasza dodatkowe informacje w/s przetargu.
  1. Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu –>Link
  2. Dodatkowe wyjaśnienia treści SIWZ –>Link
  3. NOWE! Przedmiary wraz z opisem w zakresie branża elektryczna w budynkach Stodoła z Cieszanowa i Zabytkowy dom podcieniowy z Kalwarii: PB Instal.elektr.- Bolestraszyce – Stodoła PB Instal.elektr.- Bolestraszyce -Kalwaria Przedmiar robót – Dom podcieniowy z Kalwarii Pacławskiej – instal.elektr.wewn. Przedmiar robót – Stodoła z Cieszanowa – Instalacja elektryczna wewn

Szczegółowe załączniki:

Zał. nr 1. –>Link

Zał. nr 2. –>Link

Zał. nr 3. –>Link

Zał. nr 4. –>Link

Zał. nr 5. –>Link

Zał nr 6. –>Link

Zał. nr 7. –>Link

Zał. nr 11. –>Link

Zał. nr 12. –>Link

Zał. nr 8. Dokumentacja projektowa w podziale na poszczególne części zamówienia – poniżej

Zał. nr 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: STWiOR – branża konstrukcyjna_Jodłówka STWIOR_branża_sanitarna_Jodłowka STWiOR Cieszanów STWiOR Kalwaria

Zał. nr 10. Przedmiary robót w podziale na poszczególne części zamówienia – poniżej

Plebania z Jodówki:

Przedmiary: Przedmiar robót – Instalacje sanitarne Przedmiar robót – Instalacje elektryczne Przedmiar robót – całość Opis rozbiórki plebanii

Branża konstrukcyjna: Rys. K-8.1 Więźba dachowa (rolka A2) Rys. K-8.0 Rzut stropu nad parterem oraz podawlin (format A3) Rys. K-7.0 Usytuowanie ścian murowanych (format A4) Rys. K-6.3 Kuchnia kaflowa 3 (format A3) Rys. K-6.2 Piec kaflowy 2 (format A3) Rys. K-6.1 Piec kaflowy 1 (format A3) Rys. K-6.0 Zestawienie stolarki okiennej oraz drzwiowej (rolka A3) Rys. K-5.2 Szczegół okapu dachowego (format A3) Rys. K-5.1 Rzut połaci dachowej wraz z orynnowaniem (format A3) Rys. K-5.0 Odwodnienie liniowe terenu (format A3) Rys. K-4.5 Weranda południowo-wschodnia, elewacja (format A3) Rys. K-4.4 Weranda południowo-wschodnia (format A3) Rys. K-4.3 Weranda południowo-zachodnia, elewacje (format A3) Rys. K-4.2 Weranda południowo-zachodnia (format A3) Rys. K-4.1 Weranda północno-zachodnia, elewacje (format A3) Rys. K-4.0 Weranda północno-zachodnia (format A3) Rys. K-3.5 Schemat balustrad schodów wejściowych (format A3) Rys. K-3.4 Balustrady pochylni dla niepełnosprawnych (rolka A2) Rys. K-3.3 Schemat zbrojenia ścianki pochylni dla niepełnosprawnych – cz.2 (format A2) Rys. K-3.2 Schemat zbrojenia ścianki pochylni dla niepełnosprawnych – cz.1 (format A2) Rys. K-3.1 Schemat zbrojenia schodów (format A3) Rys. K-3.0 Projektowane dojścia, schody i pochylnia dla niepełnosprawnych (rolka A3) Rys. K-2.1 Schemat zbrojenia wieńców (rolka A1) Rys. K-2.0 Rzut deskowania wieńców oraz ścian fundamentowych (format A3) Rys. K-1.1 Szczegół ściany fundamentowej (format A4) Rys. K-1.0 Schemat zbrojenia płyty fundamentowej (rolka A1) Opis techniczny – część konstrukcyjna

Branża sanitarna: Rys. S-4.1 – Wentylacja mechaniczna – parter (A2) Rys. S-3.3 – GAZ – rozwinięcie (A4) Rys. S-3.2 – GAZ – poddasze (A3) Rys. S-3.1 – GAZ – parter (A3) Rys. S-2.2 – WOD-KAN – poddasze (A3) Rys. S-2.1 – WOD-KAN – parter (A2) Rys. S-1.2 – Rozwinięcie kotłowni (A3) Rys. S-1.1 – CO – poddasze (A3) Rys. S-1.0 – CO – parter (A2) Opis+obliczena – Sanitarne 1. Strona tytułowa branża sanitarna

Branża elektryczna: SST inst. elektryczne Rys. SSP3 Rys. SSP2 Rys. SSP1 Rys. E06 Rys. E05 Rys. E04 Rys. E03 Rys. E02 Rys. E01 Opis Elektryka PW

Stodoła z Cieszanowa:

PZT  opis stodoła Ewa  K2  K1  I7  I6  I5  I4  I3  I2  I1  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  Przedmiar robót – Instalacja elektryczna wewn.- Stodoła z Cieszanowa Przedmiar_stodoła

Dom z Kalwarii:

PZT opis Kalwaria Ewa K2 K1 I11 I10 I9 I8 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 – RZUT FUNDAMENTÓW A11 A10 A9 A8 A7 A5 A4 A3 A2 Przedmiar robót – Instalacja elektryczna wewn.- Dom podcieniowy z Kalwarii Pacławskiej Przedmiar_Kalwaria

W związku z zapytaniami telefonicznymi dotyczącymi budowy geologicznej gruntu pod budynek Plebani z Jodłówki zamieszczamy badania geologiczne wykonane na działce 761/36 w miejscu przyszłego ulokowania budynku.

SDevelop In17100611030 SDevelop In17100611040 SDevelop In17100611090 SDevelop In17100611091 SDevelop In17100611100 SDevelop In17100611110

Polub albo udostępnij:
RSS
Facebook
GOOGLE
YouTube