wyjaśnienia do siwz nr 1 (strona internetowa i tablica ogłoszeń)- 13.10.2017_1