zmiana siwz nr 1 (strona internetowa i tablica ogłoszeń)- 16.10.2017