O nas

Arboretum wejście

Arboretum wejście do ogrodu

 

Arboretum – mianem tym określa się wyodrębniony obszar, na którym uprawiane są drzewa, krzewy i krzewinki dla celów naukowych i hodowlanych. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa arbor – drzewo.

 

Muzeum przyrodnicze

Muzeum wejście

Muzeum Przyrodnicze mieści się na parterze dworu.

 

Obecna ekspozycja pod tytułem „Chrońmy ptaki” prezentuje gatunki rodzime, gniazdujące na terenie naszego kraju. Wystawa składa się z kilku działów. Przedstawia m.in. stopień zagrożenia …

 

Ogród sensualny

Ogród sensualny

Ogród sensualny w budowie

 
Ogród Dydaktyczny dla osób niepełnosprawnych zwany Ogrodem Sensualnym (sensualny, czyli odbierany za pomocą zmysłów) został wybudowany na terenie Arboretum w 2007 r.

 

Rycerze w ogrodzie 2022 – fotorelacja

Opublikowano:5 sierpnia 2022

XIX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum

XIX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum odbył się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów. Plener zrealizowano w dniach od 18 do 30 lipca 2022 r. ze środków finansowych Województwa Podkarpackiego.
Organizatorem i kuratorem wydarzenia był Dyrektor Arboretum dr hab. Narcyz Piórecki prof. ndzw. (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie).
Komisarzem pleneru był artysta plastyk Stanisław Dziubak (Tarnobrzeski Dom Kultury). Celem pleneru była prezentacja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, nowych trendów w sztuce ogrodowej oraz promocja Podkarpacia jako zagłębia wikliniarskiego. Podczas pleneru zaproszeni uczestnicy wykonali prace z wykorzystaniem wikliny i innych materiałów naturalnych używanych w sztuce ogrodowej. Wykonane przez uczestników obiekty wiklinowe – rzeźby zainstalowane zostały w przestrzeni ogrodu celem uatrakcyjnienia oferty kulturalnej Arboretum oraz zaprezentowane zostały zwiedzającym.
Uczestnikami wydarzenia byli pedagodzy uczelni wyższych, artyści plastycy z Polski:
– dr Elżbieta Biskup (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), praca pt. Dopełnienie,
– artysta plastyk Stanisław Dziubak (Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu), praca pt. Anemochoria IV,
– artysta plastyk Aleksandra Herisz (Młodzieżowy Dom Kultury w Bytomiu), praca pt. Z zielnika,
– artysta plastyk Mirosław Maszlanko (Marwica), praca pt. Mimesis,
– artysta plastyk Maria Niewiadomska (Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski), prace pt. Tarcza oraz Koszulki,
– dr hab. Piotr Szwiec prof. ndzw. (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), praca pt. Stos pandemiczny,
– prof. dr hab. Jan Tutaj (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), praca pt. Interior,
– artysta plastyk Joanna Warchoł (Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski), praca pt. Stoliki pamięci,
– dr hab. Józef Wąsacz prof. ndzw. (Politechnika Krakowska w Krakowie), praca pt. Cząstka IV,
– artysta plastyk Piotr Zbrożek (Przemyśl), praca pt. Roz Anielenie,
– dr Aleksandra Zuba-Benn (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie), praca pt. Błękitnienie,
oraz artyści plastycy z Ukrainy:
– dr Anna Popowa (Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie), praca pt. Pożoga,
– artysta plastyk Gennadiy Titov (Narodowy Związek Artystów Ukrainy w Kijowie), praca pt. Odpoczywająca,
– artysta plastyk Tetyana Yagodkina (Narodowy Związek Artystów Ukrainy w Kijowie), praca pt. Ostatnia noc.

Opublikowano:5 sierpnia 2022

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn. Remont alejki nadbrzeżnej i rekonstrukcja wałów wokół stawu średniego na terenie Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach zaprasza do złożenia ofert celem wyboru Wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Remont alejki nadbrzeżnej i rekonstrukcja wałów wokół stawu średniego na terenie Arboretum w Bolestraszycach.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniono dokumenty zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5ac4fe75-ef2e-473e-802d-a3b1f5ff6d4f

Opublikowano:29 lipca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup wraz z dostawą samochodu towarowo – osobowego dla Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach zaprasza do złożenia ofert celem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Zakup wraz z dostawą samochodu towarowo – osobowego dla Arboretum w Bolestraszycach.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniono dokumenty zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/09bb0489-3b45-4af8-a216-6b41ad9c7602

Opublikowano:27 lipca 2022

Wystawa poplenerowa „Plener Artystyczny Polska Ukrainie”

„Plener artystyczny Polska Ukrainie” odbył się w dniach od 6 do 14 lipca 2022 r. Kuratorem i organizatorem wydarzenia był dr hab. Narcyz Piórecki (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie), kuratorem była dr Aleksandra Zuba-Benn (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie).
W plenerze udział wzięli artyści plastycy z Ukrainy z Kijowa, którzy od wielu lat współpracują z Arboretum uczestnicząc w międzynarodowych plenerach artystycznych, sympozjach i warsztatach, a także organizując liczne wystawy w Europie. Warunki w jakich obecnie znaleźli się ukraińscy artyści nie dają im możliwości podejmowania jakiejkolwiek działalności artystycznej i twórczej. W związku z powyższym Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach zorganizowało plener artystyczny, który był formą solidarności ze środowiskiem artystycznym sąsiedniego kraju dotkniętego niesprowokowaną wojną. Uczestnikami pleneru byli z Ukrainy: Katerina Korniichuk, Oleksii Vakarchuk, Maryna Shynkaruk, Oleksii Malykh, Hanna Nosenko, Henry Yagodkin, Tetiana Yagodkin, Iryna Kot
oraz z Polski dr hab. Narcyz Piórecki (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach), Stanisław Dziubak (Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu) i kurator pleneru dr Aleksandra Zuba-Benn (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie).
Plener był finansowany ze środków Województwa Podkarpackiego.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski. Patronat medialny wydarzenia: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów.

Opublikowano:26 lipca 2022

Józef Wąsacz „Kształty z Arboretum – przemiana”

Józef Wąsacz „Kształty z Arboretum – przemiana”. Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Opublikowano:26 lipca 2022

RSS
Facebook
GOOGLE
YouTube