Slajd 5
OFICJALNA STRONA
 •  
 

Oferta edukacyjna

 

 

Arboretum
 
 
 
 
Informacje
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
9.00-18.00
sobota - niedziela i święta
10.00-18.00
Kontakt
Telefon
(16) 671 64 25
Email
arboretum@poczta.onet.pl
Lokalizacja
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce

OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Arboretum w Bolestraszycach zostało założone w 1975 roku na terenie historycznego założenia dworsko-ogrodowego, w którym w połowie XIX w. mieszkał i tworzył malarz doby romantyzmu Piotr Michałowski. Obecnie Arboretum jest cennym zabytkiem kultury i przyrody Polski płd.- wsch. spełniającym różnorodne zadania jako: obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny i naukowy. Jest jedynym w województwie Podkarpackim ogrodem, który umożliwia licznym grupom zwiedzających poznanie kilku tys. różnych gatunków roślin z Polski i ze świata zgromadzonych na powierzchni 28,98 ha. W Arboretum można zapoznać się z następującymi kolekcjami roślin: dendrologiczną, pomologiczną, roślin wodnych i bagiennych, szklarniowych, wrzosowatych, a także roślin biblijnych i użytkowych. Szczególną troską otaczane są gatunki wpisane na krajową czerwoną listę roślin rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych, min. marsylia czterolistna, kotewka orzech wodny, szachownica kostkowata.
Działalność Arboretum w zakresie upowszechniania i promowania kultury, sztuki i nauki jest różnorodna: kulturalna, wystawiennicza i edukacyjna. Działa „Galeria u Piotra”; „Muzeum Przyrodnicze”, w których prezentowane są wystawy przyrodnicze i plastyczne. Do stałych imprez należy Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum”. Jedną z form działalności instytucji jest edukacja skierowana głównie do uczniów. Organizowane są lekcje i konkursy przyrodnicze, pogadanki, plenery i inne. Prowadzone są także praktyki, szkolenia i warsztaty. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. rozpoznawać różne gatunki roślin.

Jedną z podstawowych form działalności Arboretum jest organizacja wystaw stałych i czasowych.

 

Wystawy stałe:

 • Kolekcja roślin (dendroflora, rośliny wodne i bagienne, parter oranżeryjny, pomologia, rośliny rzadkie, zagrożone, ginące i chronione, kolekcja roślin biblijnych, kolekcja roślin użytkowych)

 • Muzeum Przyrodnicze: ,,Chrońmy ptaki”- wystawa ornitologiczna

 • Stała ekspozycja motyli nocnych

 • Wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów, skamielin

 • Wystawa owoców i nasion z kolekcji roślin Arboretum

 • „Wiklina w Arboretum” – stała ekspozycja rzeźb – obiektów z wikliny

 • „Drzew, ogrody, dwory” – wystawa fotograficzna prof. Jerzego Pióreckiego

 • Drzewa pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej. Teka rysunków Aleksandry Wachniewskiej

 

Prezentowane będą również wystawy czasowe:
Informacje o pozostałych wystawach uzyskać będzie można na stronie internetowej.

 

Interesującą formą naszej działalności edukacyjnej są lekcje przyrodnicze i muzealne, które prowadzimy w oparciu o prezentowane wystawy oraz zgromadzone kolekcje roślin.

 

Tematyka proponowanych lekcji w ogrodzie:

 • Gatunki drzewiaste obcego pochodzenia zadomowione na obszarze Polski

 • Jak przyroda budzi się ze snu zimowego

 • Jak przyroda przygotowuje się do zimy

 • Jesienne dary ogrodu; owoce i nasiona

 • Kolekcja dendrologiczna Arboretum – wybrane gatunki flory amerykańskiej i azjatyckiej

 • Krajowe gatunki iglaste

 • Paprocie – budowa, gatunki chronione

 • Pielęgnacja roślin w szklarni

 • Polska Czerwona Księga Roślin

 • Poznajmy rodzime gatunki drzew liściastych

 • Przystosowanie roślin do środowiska życia

 • Rośliny wodne, bagienne i ich środowisko życiu

 • Życie w stawie – rośliny i zwierzęta

 

Proponujemy także zwiedzanie Arboretum z przewodnikiem. Program zwiedzania obejmuje: prezentację kolekcji roślin wraz z omówieniem aspektów biologii i ekologii poszczególnych gatunków roślin, zwłaszcza gatunków rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych we florze polskiej oraz omówienie aspektów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Podkarpacia. W programie jest również zwiedzanie wystaw w Muzeum Przyrodniczym i sezonowych wystaw plastycznych w Galerii Sztuki u Piotra i innych salach wystawowych. Jak co roku wiosną zapraszamy do udziału w konkursie przyrodniczym organizowanym z okazji Obchodów Światowego Dnia Wody.