Slajd 5
OFICJALNA STRONA
 •  
 

Publikacje

 

 

Arboretum
 
 
 
 
Informacje
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
9.00-18.00
sobota - niedziela i święta
10.00-18.00
Kontakt
Telefon
(16) 671 64 25
Email
arboretum@poczta.onet.pl
Lokalizacja
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce

Publikacje

 

 

 1. Siekierzyńska A., Piasecka-Kwiatkowska D., Litwińczuk W., Burzyńska M., Myszka A., Karpiński P., Żygała E., Piórecki N., Springer E., Sozański T. Molecular and immunological iden-tification of low allergenic fruits among old and new apple varieties. International Journal of Molecular Sciences 2021. 22, 3527.https://doi.org/10.3390/ijms22073527

 2. Siekierzyńska A., Piasecka-Kwiatkowska D., Myszka A., Burzynska M., Sozanska B., Sozanski T. Apple allergy: Causes and factors influencing fruits allergenic properties- Review. https://doi.org/10.1002/clt2.12032

 3. Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A., Hudko J., Nawirska A.: Influence of the preparation procedure on the antioxidant activity and colour of liquers from cornelian cherry (Cornus mas L.), Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2007, 57, 4(B), 343-347

 4. Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A. Piórecki N.: Morfologiczna, fizykochemiczna i przeciwutleniająca charakterystyka owoców polskich odmian derenia właściwego (Cornus mas L.). Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 2011, 3(76), 78-89.d

 5. Nawirska-Olszańska A., Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A.: Frakcje włókna pokarmowego w owocach derenia właściwego (Cormus mas L.), Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 2010, 2(69), 95-103

 6. Nawirska-Olszańska A., Biesiada A., Sokół-Łętowska A., Kucharska A.: Content of bioactive compounds and antioxidant capacity of pumpkin puree enriched with japanese quince, cornelian cherry, strawberry and apples. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria. 2011, 10(1), 51-60.

 7. Kucharska A.Z.: Związki aktywne owoców derenia (Cornus mas L). WUP 2012

 8. Nawirska-Olszańska A, Biesiada A., Kucharska A., Sokół-Łętowska A., Wpływ sposobu przygotowania i warunków przechowywania przetworów z owoców dyni olbrzymiej z dodatkiem owoców pigwowca i derenia na ich właściwości fizykochemiczne. Żywność – Nauka Technologia Jakość. 2012, 3 (82), 168–178

 9. Pyrkosz-Biardzka K., Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A., Strugała P., Gabrielska J. A Comprehensive study on antioxidant properties of crude extracts from fruits of Berberis vulgaris L., Cornus mas L. and Mahonia aquifolium Nutt. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2014, 64, 2, 91–99.

 10. Sozański T., Kucharska A.Z., Szumny A., Magdalan J., Bielska K., Merwid-Ląd A., Woźniak A., Dzimira S., Piórecki N., Trocha M. The protective effect of the Cornus mas fruits (cornelian cherry) onhypertriglyceridemia and atherosclerosis through PPAR activation inhypercholesterolemic rabbits Phytomedicine, 2014, 21, 1774–1784

 11. Zhaldak S, Kucharska A., Piórecki N., Bugara I. Evaluation of morphometric parameters of Cornus mas L. fruits from coenopopulations in Crimea. (Oценка морфометрических параметров плодов Cornus mas L. в ценопопуляциях в крыму). Modern Phytomorphology 2014, 6, 137–139

 12. Wadl P.A., Szyp-Borowska I., Piórecki N., Schlarbaum S.E., Scheffler B.E., Trigiano R.N. Development of microsatellites from Cornus mas L. (Cornaceae) and characterization of genetic diversity of cornelian cherries from China, central Europe, and the United States. Scientia Horticulturae. 2014, 179, p. 314-320. DOI:org/10.1016/j.scienta.2014.09.037

 13. Kucharska A.Z., Szumny A., Sokół-Łętowska A., Piórecki N., Klymenko S.V. Iridoids and anthocyanins in cornelian cherry (Cornus mas L.) cultivars. Journal of Food Composition and Analysis, 2015, 40, 95–102.

 14. Szumny D., Sozański T., Kucharska A.Z., Dziewiszek W., Piórecki N., Magdalan J., Chlebda-Sieragowska E., Kupczyński R., Szeląg A., Szumny A. Application of cornelian cherry iridoid-polyphenolic fraction and loganic acid to reduce intraocular pressure. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015, ID 939402.

 15. Sozański T., Kucharska A.Z., Rapak A., Szumny D., Merwid-Ląd A., Piasecki T., Piórecki N., Magdalan J., Trocha M., Szeląg A. Iridoid – loganic acid versus anthocyanins from the cornelian cherry; common and different effects on diet-induced atherosclerosis, PPARs expression, and inflammation. Atherosclerosis, 2016, 254, 151–160

 16. Czyżowska A. Nowak A., Kucharska A.Z., Sokol-Letowska A., Motyl I., Piórecki N. Suitability of the probiotic lactic acid bacteria strains as the starter cultures in unripe cornelian cherry (Cornus mas L.) fermentation. Journal of Food Science and Technology, 2017, 54(9):2936–2946, DOI 10.1007/s13197-017-2732-3.

 17. Sozański T., Kucharska A.Z., Szumny D., Magdalan J., Merwid-Ląd A., Nowak B., Piórecki N., Dzimira S., Jodkowska A., Szeląg A, Trocha M. Cornelian cherry consumption increases the L-arginine/ADMA ratio, lowers ADMA and SDMA levels in the plasma, and enhances the aorta glutathione level in rabbits fed a high-cholesterol diet. Journal of Functional Foods, 34, 2017, 189–196

 18. Adamenko K, Kawa-Rygielska J, Kucharska A.Z., Piórecki N. Characteristics of biologically active compounds in cornelian cherry meads. Molecules., 2018, 23, 8, 2024, pii: E2024. doi: 10.3390/molecules23082024.

 19. Antoniewska E., Dolatowski J., Hordowski J. , Lib D., Piórecki N., Scelina M., Żurawel R. Stare derenie jadalne (Cornus mas L.) w Łukowem w Bieszczadach. Old Cornelian cherries (Cornus mas L.) in Łukowe (Bieszczady Mts.). Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. 66 – 2018, 135‒139.

 20. Kawa-Rygielska J , Adamenko K., Kucharska A.Z., Piórecki N. Bioactive compounds in cornelian cherry vinegars. Molecules, 2018, 23(2), 379; doi:10.3390/molecules23020379.

 21. Piekarska J, Szczypka M, Kucharska AZ, Gorczykowski M. Effects of iridoid-anthocyanin extract of Cornus mas L. on hematological parameters, population and proliferation of lymphocytes during experimental infection of mice with Trichinella spiralis. Experimental Parasitology, 2018, 188, 58-64

 22. Salejda A.M., Kucharska A.Z., Krasnowska G., Effect of cornelian cherry (Cornus mas L.) juice on selected quality properties of beef burgers. Journal of Food Quality, vol. 2018, Article ID 1563651, 8 pages, 2018.

 23. Sozański T., Kucharska A.Z., Dzimira S., Magdalan J., Szumny D., Matuszewska A., Nowak B., Piórecki N., Szeląg A., Trocha M. Loganic acid and anthocyanins from cornelian cherry (Cornus mas L.) fruits modulate diet-induced atherosclerosis and redox status in rabbits. Advances in Clinical and Experimental Medicine, ISSN 1899-5276 (print), ISSN 2451-2680 (online), 2018, 27, 11, 1505–1513. doi: 10.17219/acem/74638.

 24. Adamenko K., Kawa-Rygielska J., Kucharska A.Z., Piórecki N. Fruit low-alcoholic beverages with high contents of iridoids and phenolics from apple and cornelian cherry (Cornus mas L.) fermented with Saccharomyces bayanus. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2019, 69, 3, 307–317. DOI: 10.31883/pjfns/111405.

 25. Dzydzan O., Bila I., Kucharska A.Z., Brodyak I., Sybirna N. Antidiabetic effects of extracts of red and yellow fruits of cornelian cherries (Cornus mas L.) on rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus. Food & Function, 2019, 10, 6459–6472. doi.org/10.1039/C9FO00515C

 26. Kawa-Rygielska J. Adamenko K., Kucharska A.Z., Prorok P., Piórecki N. Physicochemical and antioxidative properties of Cornelian cherry beer. Food Chemistry, 2019, 281, 30,147–153. DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.12.093

 27. Sozański T., Kucharska A.Z., Wiśniewski J., Fleszar M.G., Rapak A., Gomułkiewicz A., Dzięgiel P., Magdalan J., Nowak B., Szumny D., Matuszewska A., Piórecki N., Szeląg A., Trocha M. The iridoid loganic acid and anthocyanins from the cornelian cherry (Cornus mas L.) fruit increase the plasma Larginine/ADMA ratio and decrease levels of ADMA in rabbits fed a high-cholesterol diet. Phytomedicine 2019, 52, 1-11. doi: 10.1016/j.phymed.2018.09.175

 28. Adamenko K., Kawa-Rygielska J., Kucharska A.Z. Characteristics of Cornelian cherry sour non-alcoholic beers brewed with the special yeast Saccharomycodes ludwigii. Food Chemistry, 2020, 312, 125968. doi: 10.1016/j.foodchem.2019.125968

 29. Dzydzan O., Brodyak I., Sokół-Łętowska A., Kucharska A.Z., Sybirna N. Loganic acid, an iridoid glycoside extracted from Cornus mas L. fruits, reduces of carbonyl/oxidative stress biomarkers in plasma and restores antioxidant balance in leukocytes of rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus. Life 2020, 10, 349; doi:10.3390/life10120349.

 30. Efenberger-Szmechtyk M., Nowak A., Czyżowska A., Kucharska A.Z., Fecka I. Composition and antibacterial activity of Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot, Cornus mas L. and Chaenomeles superba Lindl. leaf extracts. Molecules 2020, 25, 2011; doi:10.3390/molecules25092011.

 31. Nowak B., Sozański T., Matuszewska A., Tomaniuk M., Filipiak J., Zduniak K., Kucharska A.Z., Piórecki N., Jędrzejczuk D., Bolanowski M., Szeląg A. Cornelian cherry (Cornus mas L.) extract ameliorates osteo-porosis associated with hypercholesterolemia in New Zea-land rabbits. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2020, 19, 12, 1389–1397. 2020;29(12):1389–1397, DOI: 10.17219/acem/127683

 32. Przybylska D., Kucharska A.Z., Cybulska I., Sozański T., Piórecki T., Fecka I. Cornus mas L. stones: a valuable by-product as an ellagitannin source with high antioxidant potential. Molecules 2020, 25, 4646; doi:10.3390/molecules25204646

 33. Szandruk-Bender M., Rutkowska M., Merwid-Ląd A., Wiatrak B., Szeląg A., Dzimira S., Sobieszczańska B., Krzystek-Korpacka M., Kucharska A.Z., Matuszewska A., Nowak B.,1 Piórecki N., Duda-Madej A., Walczuk U., Turniak M., Bednarz-Misa I., Sozański T. Cornelian cherry iridoid-polyphenolic extract improves mucosal epithelial barrier integrity in rat experimental colitis and exerts antimicrobial and antiadhesive activity in vitro. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2020, ID 7697851, ss. 19 https://doi.org/10.1155/2020/7697851.

 34. Danielewski M., Kucharska A.Z., Matuszewska A., Rapak A., Agnieszka Gomułkiewicz A., Dzimira S., Dzięgiel P., Nowak B., Trocha M., Magdalan J., Piórecki N., Szeląg A., Sozański T. Cornelian cherry (Cornus mas L.) iridoid and anthocyanin extract enhances PPAR-α, PPAR-γ expression and reduces I/MRatio in aorta, Iincreases LXR-α expression and alters adipokines and triglycerides levels in Ccholesterol-rich diet rabbit model. Nutrients 2021, 13, 3621Danielewski M., Kucharska A.Z., Matuszewska A., Rapak A., Agnieszka Gomułkiewicz A., Dzimira S., Dzięgiel P., Nowak B., Trocha M., Magdalan J., Piórecki N., Szeląg A., Sozański T. Cornelian cherry (Cornus mas L.) iridoid and anthocyanin extract enhances PPAR-α, PPAR-γ expression and reduces I/MRatio in aorta, Iincreases LXR-α expression and alters adipokines and triglycerides levels in Ccholesterol-rich diet rabbit model. Nutrients 2021, 13, 3621. https://doi.org/10.3390/nu13103621

 35. Klymenko S, Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A., Piórecki N., Przybylska D., Grygorieva O. Iridoids, flavonoids, and antioxidant capacity of Cornus mas, C. officinalis, and C. mas × C. officinalis fruits. Biomolecules 2021, 11, 776. https://doi.org/10.3390/biom11060776.

 36. Popović B.M., Blagojević B., Latković D., Cetojević-Simin D., Kucharska A.Z., Parisi F., Lazzara G. A one step enhanced extraction and encapsulation system of cornelian cherry (Cornus mas L.) polyphenols and iridoids with β-cyclodextrin. LWT – Food Science and Technology 2021, 141, 110884, doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110884.

 37. Seniv M.B., Dzydzan O.V., Brodyak I.V., Kucharska A.Z., Sybirna N.O. Antioxidant effect of extract of yellow fruits of cornelian cherry (Cornus mas L.) in rats leukocytes under streptozotocin-induced diabetes mellitus. Biologica Studia 2021, 15(1), 15–26 DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1501.645

 38. Spychaj R., Kucharska A.Z., Szumny A., Przybylska D., Pejcz E., Piórecki N. Potential valorization of Cornelian cherry (Cornus mas L.) stones: Roasting and extraction of bioactive and volatile compounds. Food Chemistry, 2021, 358, 129802. www.elsevier.com/locate/foodchem.

 39. Piórecki N., Kucharska A.Z,, Lib D. The cornelian cherry Cornus mas L. Collection at the Arboretum and the Department of Physiography in Bolestraszyce. pp. 91-116. [in] 45 Lat Arboretum I Zakładu Fizjografii W Bolestraszycach 1975–2020. Bolestraszyce 2020.

 40. Piórecki N., Drozd M., Lib D., Szkołut P. The Universal Garden at the Arboretum and the Department of Physiography in Bolestraszyce. pp. 243-257. [in] 45 Lat Arboretum I Zakładu Fizjografii W Bolestraszycach 1975–2020. Bolestraszyce 2020.

 41. Żygała E., Piórecki N., Kucharska A.Z. The pomological collection – apple and pear trees at the Arboretum and the Department of Physiography in Bolestraszyce. pp. 75-90. [in] 45 Lat Arboretum I Zakładu Fizjografii W Bolestraszycach 1975–2020. Bolestraszyce 2020.

 42. M. Czernicki. 2020. Aquatic and marsh plants at the Arboretum and the Department of Physiography in Bolestraszyce, pp. 117-136. [in] 45 Lat Arboretum I Zakładu Fizjografii W Bolestraszycach 1975–2020. Bolestraszyce 2020.