Slajd 5
OFICJALNA STRONA
  •  
 

Klauzula RODO

 

 

Arboretum
 
 
 
 
Informacje
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
9.00-18.00
sobota - niedziela i święta
10.00-18.00
Kontakt
Telefon
(16) 671 64 25
Email
arboretum@poczta.onet.pl
Lokalizacja
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce

KLAUZULA RODO

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach,

Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce, tel./fax 16 671 64 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i w celu wypełniania zadań do których Arboretum i Zakład Fizjografii zostały powołane.

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych informuje, że:

1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich niekiedy uniemożliwia współpracę, zrealizowania usług etc. przez Administratora danych;

2) nie będzie w zakresie udostępnionych danych podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Odosobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów i umów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora danych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach, to: adres korespondencyjny Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., tel. 16 671 64 25.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM W ARBORETUM I ZAKŁADZIE FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Informacja dla osób przebywających na terenie i w obiektach należących do Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach objętych monitoringiem wizyjnym.

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach z siedzibą Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce,
  • może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na ww. adres lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery umieszczone na terenie i w budynkach Administratora przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego obszaru należącego do Administratora, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, gościom oraz mieniu Administratora,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ich nadpisania, maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania obrazu,
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich,
  • ma Pani/Pan prawo zadać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia lub usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.